Expand WprowadzenieWprowadzenie
Expand AdministracjaAdministracja
Expand Interfejs użytkownikaInterfejs użytkownika
Expand Podstawy SOLIDWORKSPodstawy SOLIDWORKS
Expand Przejście z 2D do 3DPrzejście z 2D do 3D
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguracjeKonfiguracje
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Badania projektu w SOLIDWORKSBadania projektu w SOLIDWORKS
Expand Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Wymiana danych SLDXMLWymiana danych SLDXML
Expand Import i eksportImport i eksport
Expand Wyświetlanie modeluWyświetlanie modelu
Expand Projektowanie formProjektowanie form
Expand Badania ruchuBadania ruchu
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand CzęściCzęści
Expand MateriałyMateriały
Expand Części wieloobiektoweCzęści wieloobiektowe
Expand Sterowanie częściSterowanie części
Expand Stany wyświetlania w częściachStany wyświetlania w częściach
Collapse OperacjeOperacje
Pasek narzędzi Operacje
Expand Związki rodzic/potomekZwiązki rodzic/potomek
Używanie narzędzi tnących
Opis menedżera wyboru SelectionManager
Wybieranie operacji na podstawie liczby boków
Expand FeatureXpert OperacjiFeatureXpert Operacji
Typy statusu końca
Expand Zamrażanie operacjiZamrażanie operacji
Expand Widma brakujących odniesieńWidma brakujących odniesień
Expand GranicaGranica
Sfazowania
Expand KrzyweKrzywe
Expand WycięciaWycięcia
Expand DeformacjeDeformacje
Kopuła
Expand PochyleniaPochylenia
Expand WyciągnięciaWyciągnięcia
Expand MocowaniaMocowania
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaokrągleniaZaokrąglenia
Expand GięciaGięcia
Expand Swobodne formowanieSwobodne formowanie
Expand OtworyOtwory
Expand OdciśnięciaOdciśnięcia
Expand Operacje z bibliotekiOperacje z biblioteki
Expand Wyciągnięcia po profilachWyciągnięcia po profilach
Expand Szyki i odbicia lustrzaneSzyki i odbicia lustrzane
Expand ObrotyObroty
Expand ŻebraŻebra
Expand SkaleSkale
Expand SkorupySkorupy
Collapse PowierzchniePowierzchnie
Obiekty powierzchniowe
Expand Operacje powierzchniOperacje powierzchni
Collapse Elementy sterujące powierzchniElementy sterujące powierzchni
Wydłużanie powierzchni
Expand Zaokrąglenie powierzchniZaokrąglenie powierzchni
Expand Połączenie powierzchniPołączenie powierzchni
Powierzchnia środkowa
Expand Wypełnienie powierzchniWypełnienie powierzchni
Expand Przycięcie powierzchniPrzycięcie powierzchni
Expand Cofnięcie przycięcia powierzchniCofnięcie przycięcia powierzchni
Ukrywanie i pokazywanie obiektów
Expand Spłaszcz powierzchnięSpłaszcz powierzchnię
Expand Przenieś/Kopiuj obiektyPrzenieś/Kopiuj obiekty
Expand Menedżer właściwości PropertyManager Przenieś ścianęMenedżer właściwości PropertyManager Przenieś ścianę
Expand Usuń ścianęUsuń ścianę
Usuwanie otworu
Expand Zastępowanie ścianyZastępowanie ściany
Expand Wyciągnięcia po ścieżceWyciągnięcia po ścieżce
Expand PogrubieniePogrubienie
Expand Narzędzia dla operacjiNarzędzia dla operacji
Zawijaj
Expand Geometria odniesieniaGeometria odniesienia
Expand Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand Arkusz blachyArkusz blachy
Expand SimulationSimulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerancjeTolerancje
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Konstrukcje spawaneKonstrukcje spawane
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów
Glosariusz
Ukryj spis treści

Menedżer właściwości PropertyManager Przenieś ścianę

Można odsuwać, przenosić i obracać ściany oraz operacje bezpośrednio w modelach bryłowych i powierzchniowych.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Przenoszenie ściany, należy:

Kliknąć Przenieś ścianę (pasek narzędzi Narzędzia do form lub Operacje) lub Wstaw > Ściana > Przenieś . Można również kliknąć ścianę prawym przyciskiem myszy i kliknąć Przenieś ścianę, lub wybrać Przenieś ścianę na karcie Edycja bezpośrednia menedżera poleceń CommandManager.

Przenieś ścianę

  Odsunięcie Odsuwa wybrane ściany lub operacje o określoną odległość.
  Przenieś Przenosi wybrane ściany lub operacje o określoną odległość w wybranym kierunku.
  Obrót Obraca wybrane ściany lub operacje o określony kąt wokół wybranej osi.
 
Funkcja Instant3D obsługuje edytowanie operacji Przenieś ścianę. Należy kliknąć Przenieś ścianę lub ścianę i użyć strzałki Instant3D, manipulatora wymiaru lub triady, aby edytować operację Przenieś ścianę.
Ściana(y) do przeniesienia Wyszczególnia ściany lub operacje do odsunięcia. Należy użyć podręcznego paska narzędzi Wybierz połączone ściany, aby ułatwić wybór różnych ścian. Patrz: Używanie wybranych połączonych ścian.
  Kopiuj Kopiuje ściany i operacje przy użyciu poleceń Przenieś i Obróć. Można użyć funkcji Instant3D, takiej jak triada i linijki, aby umieścić i edytować operacje Przenieś ścianę. Opcja ta jest użyteczna kiedy modyfikujemy importowaną geometrię. Nie można tworzyć rozłącznych obiektów używając tej opcji. Wideo: Przenieś ścianę - kopiowanie
Przykład Odsunięcia, Przesunięcia i Obrotu
Pierwotne dodanie Odsunięcie

Promień zakrzywionej ściany zostanie zwiększony.

Przenieś

Promień zakrzywionej ściany pozostaje taki sam.

Obrót

Parametry — Odsuń

Odległość Ustawia odległość do przeniesienia ścian lub operacji.

Parametry — Tłumacz

Na odległość

Odniesienie kierunku

Należy wybrać płaszczyznę, ścianę planarną, krawędź liniową lub oś odniesienia, aby określić kierunek poruszania się ścian lub operacji.

Odległość

Ustawia odległość do przeniesienia ścian lub operacji.

Delta X

Przenosi ścianę wzdłuż osi X.

Delta Y

Przenosi ścianę wzdłuż osi Y.

Delta Z

Przenosi ścianę wzdłuż osi Z.

Do wierzchołka

Z elementu

Ustawia ścianę, płaszczyznę lub wierzchołek, z którego ściana ma być przeniesiona.

Na element

Ustawia wierzchołek, na który ściana ma być przeniesiona.

Do powierzchni

Z elementu

Ustawia ścianę lub płaszczyznę, z której ściana ma być przeniesiona.

Na element

Ustawia powierzchnię, ścianę lub płaszczyznę, na którą ściana ma być przeniesiona.

Odsunięcie od powierzchni

Z elementu

Ustawia ścianę lub płaszczyznę, z której ściana ma być przeniesiona.

Element odsunięcia

Ustawia powierzchnię, ścianę lub płaszczyznę odsunięcia.

Do obiektu

Z elementu

Ustawia ścianę lub płaszczyznę, z której ściana ma być przeniesiona.

Na element

Ustawia powierzchnię lub obiekt powierzchniowy, na który ściana ma być przeniesiona.

Parametry — Obróć

axis.png Przycisk Oś odniesienia Ustawia wybraną oś jako oś obrotu. Wybierz krawędź liniową lub oś odniesienia.
Kąt pochylenia Ustawia kąt obrotu wokół Osi odniesieniaaxis.png Button.
X początku obrotu Definiuje współrzędną X pozycji triady.
Y początku obrotu Definiuje współrzędną Y pozycji triady.
Z początku obrotu Definiuje współrzędną Z pozycji triady.
X kąta obrotu Ustawia kąt obrotu wokół osi X triady.
Y kąta obrotu Ustawia kąt obrotu wokół osi Y triady.
Z kąta obrotu Ustawia kąt obrotu wokół osi Z triady.


Wyraź swoje opinie dotyczące tego tematu

SOLIDWORKS docenia wszelkie informacje i uwagi dostarczone przez użytkownika na temat prezentacji, dokładności oraz prawidłowości dokumentacji. Proszę użyć poniższego formularza, aby wysłać komentarze I sugestie na temat tego tematu do naszego zespołu dokumentacyjnego. Zespół dokumentacyjny nie może udzielać informacji na pytania natury technicznej. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.

* Wymagane

 
*Email:  
Temat:   Opinie dotyczące tematów pomocy
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Przenieś ścianę
*Komentarz:  
*   Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności, zgodnie z którą moje dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę Dassault Systèmes, i niniejszym ją akceptuję

Wydrukuj temat

Wybierz zakres treści do druku:x

Wykryliśmy że używasz przeglądarki w wersji starszej niż Internet Explorer 7. Dla zoptymalizowanego wyświetlania sugerujemy uaktualnienie przeglądarki do Internet Explorer 7 lub nowszej.

 Nie pokazuj tego komunikatu ponownie
x

Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05

Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web.

Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.