Znajdowanie w drzewie operacji FeatureManager

Pozwala wyszukać ciągu tekstowego w tekście drzewa operacji FeatureManager.

Aby przeszukać drzewo operacji FeatureManager, należy:

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w drzewie operacji FeatureManager (z wyjątkiem Materiały fm_material.png) i wybrać Przejdź do.
  2. W oknie dialogowym wprowadzić ciąg tekstowy w polu Znajdź.
  3. Kliknąć Znajdź następny tyle razy ile to konieczne.
    Drzewo będzie przeszukiwane od góry do dołu. Aby odwrócić kierunek, należy odznaczyć Zacznij od góry.