Dziennik projektu

Dokument o nazwie Design Journal.docx jest osadzony w dokumentach SOLIDWORKS. Dokument ten posiada następujące właściwości:

 • Pojawia się w drzewie operacji FeatureManager w folderze Spinacz projektu .
 • Jest dokumentem Microsoft Word®.
 • Przypomina dziennik inżynieryjny i posiada nagłówki Nazwa pliku, Opis i Materiał. Pola te są połączone do właściwości dokumentu i są aktualizowane przy otwarciu dziennika. Nazwa pliku jest rzeczywistą nazwą, a Opis i Materiał są dostosowanymi właściwościami dokumentu SOLIDWORKS.
 • Początkowo pojawia się jako <Pusty>. Oznaczenie to znika po uaktywnieniu dziennika.
 • Jest dodawany do pliku SOLIDWORKS podczas aktywacji, tak więc nie ma wpływu na rozmiar pliku SOLIDWORKS jeżeli nie jest uaktywniony.
 • Akceptuje zarówno tekst, jak i osadzone obrazy.
 • Może zostać usunięty. W takim przypadku zostanie on ponownie wyszczególniony jako <Pusty>.
 • Może zostać wydrukowany.
Aby móc korzystać z dziennika projektu, w danym komputerze musi być zainstalowana aplikacja Microsoft Word.

Edytowanie dziennika projektu

Aby poddać dziennik projektu edycji, należy:

 1. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć dwukrotnie plik Design Journal.docx w folderze Spinacz projektu.
  Aby przeglądać Dziennik projektu, kiedy nie jest widoczny folder Spinacz projektu, należy kliknąć złożenie prawym przyciskiem myszy, po czym kliknąć Ukryte elementy drzewa > Spinacz projektu > Design Journal.docx > Otwórz.
 2. Wpisać tekst, wkleić obrazy, sformatować tekst itd.
  W Microsoft Office® 2002 można przeciągać obrazy ze schowka. W innych wersjach Microsoft Office, należy użyć polecenia Wklej, aby wkleić obraz z aktywnego okna SOLIDWORKS. Można również wklejać obrazy z oprogramowania przechwytywania ekranu, edycji obrazów itd.
 3. Zamknąć dziennik.
  Zmiany są zapisywane automatycznie.
Inne dokumenty można dołączyć do dokumentów programu SOLIDWORKS poprzez dodanie ich do folderu Spinacz projektu .

Szablon dziennika projektu

Możemy określić lokalizację pliku dla szablonu projektu w Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje plików . W Pokaż foldery dla, należy wybrać Szablon dziennika projektu, aby dodać lub usunąć lokalizację. Domyślny folder szablonu dziennika projektu to katalog_instalacyjny\lang\język\.

Aby poddać edycji szablon dziennika projektu, należy:

 1. Na karcie Eksplorator plików w Okienku zadań, w obszarze katalog_instalacyjny>\lang\język\ otwórz plik journal.docx.
 2. Edytować dokument w Microsoft Word.
 3. Zapisać i zamknąć dokument.
  Zmiany pojawią się po utworzeniu nowego osadzonego Design Journal.docx w dokumencie SOLIDWORKS.