Pasek przewijania

Można używać paska przewijania w drzewie operacji FeatureManager lub menu podręcznego, aby tymczasowo przewinąć model wstecz do wcześniejszego stanu, do wchłoniętych operacji, przewinąć do przodu, przewinąć do poprzedniego lub przewinąć do końca drzewa operacji FeatureManager.

Możemy dodać nowe operacje lub poddać edycji istniejące operacje gdy model znajduje się w stanie przewiniętym. Modele można zapisywać przy pasku przewijania w dowolnym miejscu. Przy ponownym otwarciu dokumentu, można użyć poleceń przewijania i przeciągnąć pasek z zapisanego miejsca.Należy przeciągnąć pasek w górę i w dół drzewa operacji FeatureManager, aby przejść do przodu lub do tyłu w sekwencji regeneracji.

Kliknąć pasek przewijania i użyć klawiszy strzałek do góry i do dołu na klawiaturze, aby przesunąć pasek przewijania do góry lub do dołu.

Aby włączyć użycie klawiszy strzałek, kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Drzewo operacji FeatureManager i wybrać Nawigacja klawiszami strzałek.

Ikony w drzewie operacji FeatureManager są szare i niedostępne po ich przewinięciu wstecz.