Relacje operacji widoku

Aby szybko wyświetlić zależności operacji, można wyświetlić graficzne relacje pomiędzy elementami w drzewie operacji FeatureManager.

Wizualizacja dynamicznego odniesienia umożliwia przeglądanie relacji rodzica i potomka z elementami w drzewie operacji FeatureManager. Po zatrzymaniu wskaźnika nad operacją z odniesieniami w drzewie operacji FeatureManager wyświetlane są strzałki oznaczające relacje. Związki rodzic/potomek zostały udoskonalone, dzięki czemu nie występuje już problem z zachodzeniem na siebie tekstu i linii. Niebieskie strzałki oznaczają relację rodzica. Fioletowe strzałki oznaczają relację potomka.

Jeżeli odniesienie nie może zostać wyświetlone, ponieważ dana operacja nie jest rozwinięta, strzałka jest skierowana w stronę operacji, która zawiera odniesienia, a rzeczywiste odniesienie pojawia się w polu tekstowym na prawo od strzałki.

Strzałki rozpoczynają się od okręgu, aby wskazać operację, której związki rodzic/potomek są przeglądane.

Wszystkie odniesienia widoczne Jedno odniesienie ukryte

Wizualizacja dynamicznego odniesienia jest domyślnie wyłączona.

Aby włączyć wizualizację dynamicznego odniesienia:

  1. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy pierwszy element (część lub złożenie).
  2. Kliknąć jedną lub obie poniższe opcje:
    • Wizualizacja dynamicznego odniesienia (rodzica)
    • Wizualizacja dynamicznego odniesienia (potomka)
W przypadku włączenia lub wyłączenia wizualizacji dynamicznego odniesienia na dowolnym poziomie zmiana jest stosowana do całego złożenia.