Skrýt obsah

Kopule

Postup pro vytvoření kopule:
Klepněte na možnost Kopule na standardním panelu nástrojů nebo na nabídku Vložit > Prvky > Kopule .

Na stejném modelu můžete současně vytvořit jeden nebo více prvků kopule. Položka Parametry ve správci PropertyManager pro kopuli zahrnuje tyto možnosti:

Plochy pro kopuli Vyberte jednu nebo více rovinných i nerovinných ploch.
Kopule lze aplikovat na plochy, které mají těžiště mimo danou plochu. Díky tomu lze kopule navázat na nesouměrně tvarované obrysy. Příklad: Použití kopule na nepravidelné nerovinné plochy
  Distance Zadejte hodnotu vzdálenosti, o kterou se kopule rozšíří.
Opačný směr Klepnutím vytvoříte konkávní kopuli (výchozí je konvexní).
Bod omezení nebo skica Prvek kopule můžete ovládat výběrem skici obsahující body, pomocí kterých lze omezit tvar skici. Pokud používáte k omezení skicu obsahující body, není položka Vzdálenost k dispozici.
Směr Klepněte na Směr a v grafické ploše vyberte směrový vektor. Kopule se tak rozšíří ve směru jiném než kolmém na danou plochu. Jako směrový vektor můžete použít lineární hranu nebo vektor vytvořený pomocí dvou bodů skici.
  Eliptická kopule Definice eliptické kopule pro válcové nebo kuželové modely. Eliptická kopule má tvar polovičního elipsoidu o výšce odpovídající poloměru elipsoidu. Příklad: Vytvoření eliptické kopule
  Spojitá kopule Definice spojité kopule pro mnohoúhelníkové modely. Tvar spojité kopule je zakřiven směrem vzhůru, a to na všech stranách rovnoměrně. Zrušíte-li zaškrtnutí políčka Spojitá kopule,, bude tvar stoupat kolmo k hranám mnohoúhelníku. Příklad: Vytvoření spojité kopule
Zaškrtávací políčko Spojitá kopule není dostupné pro čtyřstranné mnohoúhelníky nebo v případě, že použijete možnost Bod omezení nebo skica nebo vektor Vektor .
  Zobrazit náhled Zaškrtněte, chcete-li zobrazit náhled.
Na válcových a kuželových modelech můžete položku Vzdálenost nastavit na hodnotu 0. Program spočítá vzdálenost automaticky, přičemž poloměr oblouku použije jako základnu kopule. Vytvoří se kopule tečná s přilehlou válcovou nebo kuželovou plochou. Příklad: Vytvoření kopule s nulovou vzdáleností


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Kopule
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.