Skrýt obsah

Prvky vzniklé otočením

Prvky otočení přidají nebo odstraní materiál otočením jednoho nebo více profilů kolem osy. Můžete vytvářet přidání otočením, odebrání otočením a otočené povrchy. Může se jednat o prvek těla, tenkostěnný prvek nebo povrch.

K vytvoření prvku otočení postupujte podle následujících pokynů:
 • Skica prvku otočeného objemu může obsahovat více protínajících se profilů. Pomocí ukazatele Vybrané obrysy (k dispozici po klepnutí na Vybrané obrysy ve správci PropertyManager) můžete vybírat různé protínající se a neprotínající se skici a vytvořit tak otočení.
  Vyberte horní oblast (obrys).
  Vyberte dolní a střední oblast (obrysy).
  Vyberte střední oblast (obrys).
  Vyberte všechny oblasti (obrysy).
 • Skica tenkostěnného či povrchového rotačního prvku může obsahovat více otevřených nebo zavřených protínajících se profilů.
 • Skica profilu musí být 2D skica, protože 3D skici nejsou podporovány jako profily. Osa rotace může být 3D skica.
 • Profily nesmí křížit osu. Obsahuje-li skica více než jednu středovou čáru, vyberte středovou čáru, která má být osou otočení. Jen u otočených povrchů a tenkostěnných prvků nemůže skica být na ose.
 • Je možné vytvářet více kót poloměru nebo průměru bez nutnosti neustálého vybírání osy.
 • Kótováním rotačního prvku v rámci středové čáry vytváříte kótu poloměru rotačního prvku. Když vytvořená kóta přesáhne přes středovou čáru, vytvoříte kótu průměru rotačního prvku.
  Model musíte obnovit, aby bylo možné zobrazit znak kóty poloměru nebo průměru.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Prvky vzniklé otočením
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.