Skrýt obsah

PropertyManager 3D splajn

PropertyManager 3D splajn určuje vlastnosti naskicovaného 3D splajnu.

Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:

V otevřené 3D skice vyberte splajn.

Existující vazby

PM_relations_existing.gif Vztahy Program zobrazí vztahy automaticky odvozené během skicování nebo ručně vytvořené pomocí možnosti Přidat vazby. Při výběru vztahu ze seznamu se v grafické ploše zvýrazní popis.
PM_information.gif Informace Zobrazí stav vybrané entity skici (Plně určená,, Podurčená a tak dále).

Přidat vazby

Vztahy je možné vytvářet mezi body splajnu, ovladači splajnu a vnějšími entitami skici. Výběr se objeví, pokud ve skice existuje odpovídající geometrie.

Příklad vztahů ve 3D splajnech:
spline_multiple_relation_types.gif

Ke vztahům patří:
  • Ovladač podél osy Y (1)
  • Body splajnu podél osy X (2)
  • Tečna mezi splajnem a obloukem (3)

Možnosti

Jako konstrukční Převede entitu na konstrukční geometrii.
Zobrazit křivost Zobrazí PropertyManager Měřítko křivosti a přidá do splajnu vrcholy křivosti.
spline_show_curvature_combs.gif
Zachovat vnitřní spojitost Zachová interní zakřivení splajnu.

Není-li políčko Zachovat interní spojitost zaškrtnuto, zakřivení se rychle zmenšuje.
continuity_maintain_cleared.gif

Je-li políčko Zachovat interní spojitost zaškrtnuto, zakřivení se zmenšuje pomalu.
continuity_maintain_selected.gif

Parametry

Zadejte jakoukoli příslušnou kombinaci následujících parametrů a definujte tak splajn, není-li omezen vztahy.

PM_Spline_Point.gif Číslo bodu splajnu Při procházení bodů se níže zobrazují příslušné souřadnice.
PM_Start_X_Coordinate_Spline.gif Souřadnice X Souřadnice X bodu splajnu.
PM_Start_Y_Coordinate_Spline.gif Souřadnice Y Souřadnice Y bodu splajnu.
PM_Start_Z_Coordinate_Spline.gif Souřadnice Z Souřadnice Z bodu splajnu.
PM_Tangent_Magnitude_1.gif Tečné zatížení 1 Ovládá levý vektor tečnosti změnou stupně křivosti splajnu v bodu splajnu.
PM_Tangent_Magnitude_2.gif Tečné zatížení 2 Ovládá pravý vektor tečnosti změnou stupně křivosti splajnu v bodu splajnu.
PM_Tangent_Radial_Direction.gif Směr tečnosti Ovládá vektor tečnosti změnou stupně sklonu splajnu vzhledem k ose X, Y nebo Z.
PM_Tangent_Polar_Direction.gif Směr polární tečnosti Ovládá výškový úhel tečného vektoru vzhledem k rovině umístěné v bodě kolmém k bodu splajnu.
Zároveň můžete kótovat k ovladačům splajnu.
  Upravit tečnost Aktivuje ovládání splajnu pomocí nástrojů Tečného zatížení,, Směru radiální tečnosti a Směru polární tečnosti.
  Obnovit tento ovladač Vrátí vybraný ovladač splajnu do původního stavu.
  Obnovit všechny ovladače Vrátí všechny ovladače splajnů do původního stavu.
  Uvolnit splajn Když naskicujete splajn a zobrazíte polygon, můžete přetáhnutím kteréhokoliv uzlu polygonu změnit jeho tvar. Pokud po přetažení není splajn hladký, vyberte ho, aby se zobrazil PropertyManager a klepněte na Uvolnit splajn v poli Parametry, čímž se změní parametry splajnu a vyhladí se jeho tvar. Příkaz Uvolnit splajn se zobrazí znovu, pokud přetáhnete kterýkoliv uzel na polygonu.
  Poměrný Proporcionální splajn zachová tvar, pokud přetáhnete koncové body; celý splajn upraví velikost tak, že zůstanou zachovány proporce. K vnitřním bodům poměrných splajnů můžete přidat kóty a vztahy.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   PropertyManager 3D splajn
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.