Upraszczanie dużych złożeń

Duże złożenia mogą zawierać setki komponentów.

Powody uproszczenia dużego złożenia to:
  • Poprawa wydajności i skrócenie czasu przebudowania.
  • Poprawa szybkości wyświetlania podczas dynamicznych operacji widoku (powiększanie, przesuwanie, obracanie itd.).
  • Koncentracja pracy na podzbiorze komponentów.
Aby uprościć złożenia, należy:
  • Przełączyć widoczność komponentów.
  • Utworzyć konfiguracje SpeedPak.
  • Zmienić stan wygaszenia komponentów.
Można zapisać zbiory:
  • Ustawień wyświetlania w stanach wyświetlania.
  • Ustawienia stanu wygaszenia w konfiguracjach.