Sprawdzanie jakości obrazu komponentu

W Wizualizacji złożenia możliwe jest ustalenie, w przypadku których komponentów jakość obrazu może spowalniać wydajność graficzną bardzo dużych złożeń.

Właściwość Grafika-Trójkąty wskazuje liczbę trójkątów teselacji użytych do wyświetlenia komponentu. W miarę zwiększania ustawienia jakości obrazu dla danego komponentu zwiększa się liczba trójkątów i spada wydajność. Jeśli wydajność graficzna w bardzo dużym złożeniu jest niska, można posortować komponenty według właściwości Grafika-Trójkąty. Następnie należy rozważyć ukrycie komponentów o dużej liczbie trójkątów.

Aby sortować według Grafika-Trójkąty, należy:

 1. Kliknąć przycisk Wizualizacja złożenia (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń CommandManager) albo opcję Narzędzia > Oceń > Wizualizacja złożenia.
 2. Na karcie Wizualizacja złożenia, kliknąć strzałkę po prawej stronie nagłówków kolumny i kliknąć Więcej.
 3. W oknie dialogowym Dostosowana kolumna, dla opcji Właściwości wybrać Grafika-Trójkąty.
 4. Kliknąć OK.
  Kolumna Grafika-Trójkąty pojawi się w panelu Wizualizacja złożenia.
 5. Kliknąć nagłówek kolumny, aby sortować wg danej właściwości.
  W celu zwiększenia wydajności graficznej danego złożenia należy rozważyć ukrycie komponentów z dużą liczbą trójkątów.
  Aby ułatwić określenie, które komponenty zawierają największą liczbę trójkątów, należy włączyć widmo kolorów, klikając pionowy pasek po lewej stronie panelu Wizualizacja złożenia.

  Pionowy pasek wyświetla widmo kolorów, od czerwonego do niebieskiego. W obszarze graficznym, każdy komponent zmienia się na kolor przylegający do niego w panelu Wizualizacja złożenia. Kolory te odzwierciedlają względne wartości danej właściwości dla każdego z komponentów.