Ocena wydajności dla złożeń

Ocena wydajności analizuje wydajność złożeń i sugeruje działania, które mogą ją usprawnić.

Ta analiza jest użyteczna przy pracy z dużymi i skomplikowanymi złożeniami. W niektórych przypadkach, aby poprawić wydajność, można wybrać automatyczne dokonywanie zmian w złożeniu przez oprogramowanie.

Mimo że stany zidentyfikowane przez narzędzie Ocena wydajności mogą pogarszać wydajność złożenia, są one błędami. Weź pod uwagę rekomendacje Oceny wydajności, uwzględniając intencję projektu. W niektórych przypadkach wprowadzenie zaleceń może poprawić wydajność złożenia, lecz wpłynąć negatywnie na intencję projektu.

Weryfikacja oceny wydajności jest zorganizowana w następujących kategoriach:

Wydajność otwierania
 • Otwórz podsumowanie
 • Dokumentuj szczegóły otwartego pliku
 • Odniesienia do poprzednich wersji
 • Zmodyfikowane przy otwarciu
Wydajność wyświetlania
 • Trójkąty graficzne
 • Jakość cieniowanego obrazu
 • Szybkość wyświetlania
 • Wygląd
 • Komponenty oddalone od początku układu współrzędnych
Wydajność przebudowy
 • Dane przebudowy niedostępne
 • Raport przebudowy
 • Wiązania
 • Wydajność części w kontekście
 • Wydajność relacji w kontekście
 • Konflikt relacji w kontekście
 • Raport przebudowy złożenia
Wydajność ustawień
 • Włącz weryfikację przy przebudowie
 • Tryb dużego złożenia
Statystyka
 • Części
 • Podzespoły
 • Komponenty
 • Złożenie

Aby uruchomić narzędzie Ocena wydajności:

 1. Kliknąć przycisk Ocena wydajności (pasek narzędzi Złożenie) lub wybrać opcję Narzędzia > Oceń > Ocena wydajności .
  W oknie dialogowym Ocena wydajności poniższe ikony wskazują stan każdego testu diagnostycznego.
  Ikona Stan Czynność
  Pomyślne Nie jest wymagane żadne dalsze postępowanie.
  Ostrzeżenie Należy przeglądnąć informacje i o ile to konieczne dokonać zmian w złożeniu.
  Tylko do celów informacyjnych Nie jest wymagane żadne dalsze postępowanie.
 2. Aby wyświetlić objęte komponenty dla kategorii, kliknij Pokaż te pliki .

  W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, możesz zapisać listę komponentów do pliku, skopiować ją do schowka lub wydrukować.

 3. Kliknąć Wizualizacja złożenia, aby otworzyć narzędzie Wizualizacja złożenia.