SpeedPak

SpeedPak tworzy konfigurację uproszczoną złożenia, bez utraty odniesień. W przypadku bardzo dużych i skomplikowanych złożeń użycie konfiguracji SpeedPak może znacznie zwiększyć wydajność pracy w złożeniu i jego rysunku.

Poprawa wydajności złożenia jest najlepiej widoczna w przypadku bardzo dużych i skomplikowanych złożeń.

Konfiguracja SpeedPak zasadniczo stanowi podzbiór części, ścian, geometrii odniesienia, szkiców i krzywych złożenia. W przeciwieństwie do typowych konfiguracji, które pozwalają na uproszczenie złożenia tylko poprzez wygaszanie komponentów, SpeedPak upraszcza bez wygaszania. Dlatego też można zastosować konfigurację SpeedPak zamiast pełnego złożenia w złożeniach wyższego poziomu bez utraty odniesień. Ponieważ używany jest tylko podzbiór części, ścian, geometrii odniesienia, szkiców i krzywych zużycie pamięci jest mniejsze, co pozwala zwiększyć wydajność wielu operacji.

Podczas wprowadzania zmian w złożeniu, takich jak dodawanie, usuwanie lub przenoszenie komponentów, zmiany te nie są automatycznie uwzględniane w konfiguracji SpeedPak, nawet po przebudowaniu złożenia. Aby uwzględnić zmiany, konieczna jest ręczna aktualizacja konfiguracji SpeedPak.

Kiedy używać konfiguracji SpeedPak

Konfiguracji SpeedPak należy używać, gdy chcemy wstawić duże, skomplikowane złożenie do złożenia wyższego poziomu, zwłaszcza jeżeli chcemy zobaczyć całe złożenie SpeedPak, lecz potrzebujemy utworzyć wiązania i wymiary tylko do względnie niewielu lokalizacji.

Można również użyć konfiguracji SpeedPak, aby ułatwić udostępnianie plików. Informacje SpeedPak są zapisywane w całości w pliku złożenia. Dlatego też podczas udostępniania złożenia, można wysłać tylko plik złożenia. Nie ma potrzeby dołączania plików komponentów.

Na przykład: przypuśćmy, że projektujemy złożenie silnika i potrzebujemy je wysłać do zespołu projektowego naszego klienta, celem umieszczenia w projekcie pojazdu.

  1. Można utworzyć konfigurację SpeedPak złożenia silnika, uwzględniając wszystkie ściany, obiekty, geometrie odniesienia, szkice i krzywe, do których klient planuje tworzyć odniesienia w swoim projekcie pojazdu.
  2. Wysyłamy tylko plik złożenia silnika. Nie ma potrzeby wysyłania plików dla jakichkolwiek części komponentów silnika.
  3. Plik złożenia silnika zostanie wstawiony do pliku złożenia pojazdu. Następnie można dodać wiązania i wymiary do wszystkich pozycji uwzględnionych w definicji SpeedPak.

SpeedPak w rysunkach

Podczas wymiarowania konfiguracji SpeedPak w rysunkach można wymiarować tylko do krawędzi uwzględnionych w konfiguracji SpeedPak, które są wyświetlane kolorem czarnym. Krawędzie, które nie są uwzględnione w konfiguracji SpeedPak są wyświetlane kolorem szarym. Podczas drukowania rysunku wszystkie linie drukowane są w kolorze czarnym, chyba że wybrana zostanie opcja Skala kolorów / szarości w oknie dialogowym Ustawienia strony.

W dokumencie rysunku, podczas tworzenia listy materiałów dla złożenia, którego aktywną konfiguracją jest konfiguracja SpeedPak, można uwzględnić kolumny dla innych konfiguracji, oprócz konfiguracji SpeedPak.
W dokumencie złożenia, podczas tworzenia listy materiałów dla złożenia, którego aktywną konfiguracją jest konfiguracja SpeedPak, na LM można uwzględnić tylko aktywną konfigurację SpeedPak.

Można użyć narzędzia Odnośnik (pasek narzędzi Adnotacje), aby dodać odnośniki do wszystkich elementów w złożeniu SpeedPak, jednakże polecenie Automatyczny odnośnik nie jest obsługiwane.