Otwieranie dużych złożeń

Przed otwarciem dużego złożenia można włączyć opcję automatycznego odrzucania często wyświetlanych okien dialogowych. Ponadto można poprawić wydajność pracy ze złożeniem poprzez otwarcie uproszczonej reprezentacji złożenia.