Jakość obrazu i trójkąty graficzne

Liczba trójkątów graficznych wymagana do wyświetlenia komponentu wzrasta wraz ze wzrostem jakości obrazu. W miarę zwiększania się liczby trójkątów może spadać szybkość działania programu.

Trójkąty są stosowane do przybliżonego odzwierciedlania zakrzywionych ścian z myślą o wyświetlaniu komponentu. Komponent, który zawiera więcej zakrzywionych ścian, wymaga większej liczby trójkątów. Trójkąty muszą być przeliczane, zapisywane i przesyłane do karty graficznej w celu wyświetlenia.

Jakość obrazu może wpłynąć na liczbę trójkątów, ponieważ wyższe ustawienie jakości obrazu wymaga większej liczby trójkątów do wyświetlenia komponentów, które mają zakrzywione ściany. Komponenty, które zawierają tylko płaskie ściany, nie są objęte ustawieniem jakości obrazu.

W celu zmiany jakości obrazu kliknąć Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Jakość obrazu. W obszarze „Rozdzielczość ULU/ULW widoków Cieniowany i Jakość robocza” zmienić rozdzielczość obrazu za pomocą suwaka Niska (szybko) – Wysoka (wolno).

Komponenty o wysokiej jakości obrazu mają suwak ustawiony na wartość 95% lub wyższą. Komponenty o średniej jakości obrazu mają suwak ustawiony na wartość 50%. Komponenty o niskiej jakości obrazu mają suwak ustawiony na wartość 5% lub niższą.

W poniższej tabeli podsumowano liczbę trójkątów wymaganą przy różnych ustawieniach jakości obrazu dla łuku, kuli i sześcianu. Kula wymaga największej liczby trójkątów graficznych do odzwierciedlenia zakrzywionej powierzchni. Sześcian ma najmniejszą liczbę trójkątów graficznych, ponieważ nie ma zakrzywionych ścian. Sześcian wykorzystuje tę samą liczbę trójkątów graficznych dla różnych ustawień jakości obrazu.

Wysoka jakość Średnia jakość Niska jakość

144 trójkąty graficzne

108 trójkątów graficznych

44 trójkątów graficznych

9024 trójkątów graficznych

4760 trójkątów graficznych

624 trójkątów graficznych

12 trójkątów graficznych

12 trójkątów graficznych

12 trójkątów graficznych