Zastępowanie podzespołów częściami wieloobiektowymi

Duże złożenie można uprościć poprzez zastąpienie jego podzespołów częściami wieloobiektowymi.

Podczas zapisywania złożenia jako części wieloobiektowej można zapisać wewnętrzne dane, które pozwalają na zachowanie wiązań ze złożenia w części wieloobiektowej. Jest to przydatne w przypadku wykorzystania części wieloobiektowej jako uproszczonego przedstawienia złożenia w złożeniu wyższego poziomu i konieczności wprowadzenia zmian w przyszłości. W przypadku dokonania zmian w podzespole i zapisania go ponownie jako część wieloobiektową można zastąpić starą część wieloobiektową nową bez konieczności ponownego tworzenia wiązań.

W części wieloobiektowej zostanie zapisana tylko aktywna konfiguracja złożenia. Właściwości specyficzne dla konfiguracji z aktywnej konfiguracji, a także wszystkie dostosowane właściwości, zostaną zapisane w części wieloobiektowej, aby można było używać ich w LM i adnotacjach.

Zachowywane są również odniesienia rysunku (takie, jak wymiary, notatki i adnotacje).

Aby zapisać dane dodatkowe, wybrać opcję Zachowaj odniesienia geometrii podczas zapisywania złożenia jako części wieloobiektowej.