Tryb dużego złożenia

Tryb dużego złożenia to zbiór ustawień systemowych, które poprawiają wydajność złożeń. Tryb dużego złożenia można włączyć w dowolnym momencie. Można również ustawić próg dla liczby elementów, aby automatycznie otwierać złożenie w trybie dużego złożenia po osiągnięciu tego progu.

Tryb jest ustawiony na Tryb dużego złożenia w oknie dialogowym Otwórz, gdy liczba komponentów przekracza określony próg. Możesz wybrać inny tryb z listy.

Można określić próg i inne opcje Trybu dużego złożenia na stronie Złożenia w części Opcje systemu.

Aby włączyć lub wyłączyć Tryb dużego złożenia, należy:

Kliknąć Tryb dużego złożenia (pasek narzędzi Złożenie) lub Narzędzia > Tryb dużego złożenia.

Kiedy włączony jest Tryb dużego złożenia, na pasku stanu pojawi się: Tryb dużego złożenia. Następujące opcje staną się niedostępne (szare) na ich odpowiednich stronach Opcji systemu lub na pasku narzędzi i zostaną one automatycznie ustawione jak opisano poniżej. Kiedy Tryb dużego złożenia jest wyłączony, opcje te powracają do ich poprzednich ustawień.

Strona Opcji systemu lub Pasek narzędzi Opcja Stan przy włączonym Trybie dużego złożenia
Opcje rysunków Pokazuj zawartość w trakcie przeciągania widoku rysunku Wł.. Podczas przeciągania widoku widoczna jest jedynie granica widoku.
Opcje stylu wyświetlania Styl wyświetlania dla nowych widoków Ukryte linie usunięte jest ustawione jako domyślny styl wyświetlania dla nowych widoków.
Jakość krawędzi w przedstawieniach krawędziowych i widokach ukrytych Jakość robocza. Do pamięci ładowana jest tylko minimalna ilość informacji o modelu. Niektóre krawędzie mogą nie być wyświetlane, a jakość wydruku może być nieco gorsza.
Opcje wyświetlania Dynamicznie podświetl w polu graficznym Wył.. Ściany, krawędzie i wierzchołki modelu nie są podświetlane, gdy wskaźnik przemieszcza się nad szkicem, modelem lub rysunkiem.
Anty-aliasing Wył.. Postrzępione krawędzie w trybach Cieniowany z krawędziami, Przedstawienie krawędziowe, Ukryte linie usunięte i Ukryte linie widoczne nie są wygładzone.
Przezroczystość złożenia dla edycji w kontekście Zachowaj przezroczystość złożenia. Komponenty, które nie są właśnie edytowane, zachowują swe indywidualne ustawienia przezroczystości.
Opcje drzewa operacji FeatureManager Dynamiczne podświetlanie Wył.. Geometria w obszarze graficznym (krawędzie, ściany, płaszczyzny i osie) nie jest podświetlana, gdy wskaźnik przemieszcza się ponad danym elementem w drzewie operacji FeatureManager.
Opcje wydajności Przezroczystość Wył..

Wysoka jakość dla normalnego trybu widoku

Wył.. Gdy część lub złożenie nie są przenoszone lub obracane, przezroczystość jest ustawiona na wysoką jakość. Podczas przenoszenia lub obracania z użyciem narzędzi przesuwania i obracania, aplikacja przełącza się na niską jakość przezroczystości, umożliwiając szybsze obracanie modelu.

Wysoka jakość dla dynamicznego trybu widoku

Wył.. Wysoka jakość przezroczystości jest zachowywana podczas przenoszenia lub obracania modelu przy pomocy narzędzi przesuwania i obracania.

Generowanie krzywizny Tylko na żądanie. Początkowe wyświetlanie krzywizny jest wolniejsze, lecz zużywa mniej pamięci.
Poziom szczegółów Minimum. Poziom szczegółów jest minimalny podczas dynamicznych operacji widoku (powiększanie, przesuwanie i obracanie) w złożeniach, częściach wieloobiektowych i widokach w jakości roboczej w rysunkach.
Sprawdź nieaktualne odciążone komponenty Nie sprawdzaj. Ładuje złożenia bez sprawdzania pod kątem nieaktualnych odciążonych komponentów.
Aktualizuj właściwości masy podczas zapisywania dokumentu Wył. Nie dokonuje ponownego obliczenia właściwości masy przy zapisywaniu. Przy następnym dostępie do właściwości masy, system będzie musiał je ponownie obliczyć.
Pasek narzędzi Widok i menu Cienie w trybie cieniowania Wył.
Grafiki RealView Wył.