Wstrzymywanie automatycznej przebudowy

Podczas pracy w trybie dużego złożenia istnieje możliwość opóźnienia pełnej aktualizacji złożeń aż do momentu, gdy użytkownik będzie gotowy do przebudowy złożeń. Opóźnienie aktualizacji złożeń pozwala na wprowadzenie wielu zmian, a następnie dokonanie jednorazowej przebudowy złożenia.

Złożenie będzie przebudowywane automatycznie, jeśli to konieczne, w przypadku aktualizacji wewnętrznych oraz aby chronić spójność modelu.

Należy użyć tej opcji, kiedy jest to absolutnie konieczne. Błędy przebudowy powstałe, podczas gdy aktywna jest ta opcja, nie staną się widoczne aż do dezaktywacji opcji lub ręcznej przebudowy. Ustalanie przyczyny błędów może być trudne po wyłączeniu tej opcji i przebudowie złożenia.

Aby opóźnić pełną aktualizację złożeń, należy:

Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Złożenia i w obszarze Kiedy aktywny jest Tryb dużego złożenia wybrać Wstrzymaj automatyczną przebudowę.

Jeśli edytowane jest Wiązanie lub elementy powyżej Wiązań w drzewie operacji FeatureManager i wybrana została opcja Wstrzymaj automatyczną przebudowę, elementy po folderze Wiązanie nie są automatycznie przebudowywane.

W przypadku tworzenia lub edycji operacji złożenia, gdy ta opcja jest włączona, złożenie jest aktualizowane dopiero po zakończeniu edycji operacji.

W aktywnym złożeniu operacje dla środka masy połączone z właściwościami masy są aktualizowane tylko wtedy, gdy taka aktualizacja trwa nie więcej niż 0,5 sekundy. Jeśli aktualizacja trwa ponad 0,5 sekundy, środek masy jest oznaczony (ikoną przebudowy) i nie jest aktualizowany do momentu ręcznego zainicjowania przebudowy.
Aby dokonać ręcznej aktualizacji w trybie wstrzymania automatycznej przebudowy, należy kliknąć przycisk Przebuduj na pasku narzędzi Standard.
Patrz Tryb dużego złożenia, aby uzyskać informacje na temat otwierania złożenia w trybie dużego złożenia.