Menedżer właściwości PropertyManager Zmień trasę

W menedżerze właściwości PropertyManager Zmień trasę zmienia się średnicę i specyfikacje trasy rur grubościennych lub cienkościennych poprzez wybranie nowych konfiguracji dla wszystkich elementów (kołnierzy, kolanek, rur itp.) wskutek zmiany konfiguracji łączników. Można edytować jeden segment i wymagane zmiany łącznika są zastosowane dla całej trasy po kliknięciu PM_OK.gif.

Opcje

Automatycznie wybierz kolanka i rury Pozwala oprogramowaniu na wybór konfiguracji dla kolanek i rur grubościennych w oparciu o średnicę i specyfikację łącznika sterującego. Oprogramowanie wybiera pierwszą konfigurację, która spełnia wymagania.
Automatycznie zapisz plik nowej rury Pozwala oprogramowaniu na tworzenie nowego pliku części dla nowych segmentów rur. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, oprogramowanie pyta, czy chcemy zapisać nowe segmenty rur.

Pierwszy łącznik

Pierwszy łącznik najbliższy wybranej lokalizacji w segmencie trasy pojawia się w części Pierwszy łącznik.

Sterujący Ogranicza wybór dostępny dla innych łączników tylko do tych, które pasują do średnicy pierwszego łącznika.
Wybierz konfigurację dla pierwszego łącznika Wyszczególnia wszystkie dostępne konfiguracje w bieżącym pliku części łącznika. Należy wybrać konfigurację lub przejść do innego pliku części. Kolor listy pierwszego łącznika jest wyświetlony na pierwszym łączniku w obszarze graficznym.

Drugi łącznik

Sterujący Ogranicza wybór dostępny dla innych łączników tylko do tych, które pasują do średnicy drugiego łącznika.
Wybierz konfigurację dla drugiego łącznika Wyszczególnia wszystkie dostępne konfiguracje w bieżącym pliku części łącznika. Należy wybrać konfigurację lub przejść do innego pliku części. Kolor listy drugiego łącznika jest wyświetlony na drugim łączniku w obszarze graficznym.

Zgięcia

Wybierz konfigurację do użycia dla kolanek (dostępne tylko wtedy, gdy trasa zawiera kolanka, a opcja Automatycznie wybierz kolanka i rury nie jest zaznaczona w części Opcje) Wybrać konfigurację kolanka.
Promień zgięcia (dostępne tylko wtedy, gdy w trasie występują zgięcia) Wyświetla promień zgięć w danym segmencie trasy. Wpisać promień, aby go zmienić.

Rury grubościenne

Wybierz konfigurację dla rur (dostępne tylko wtedy, gdy opcja Automatycznie wybierz kolanka i rury nie jest wybrana w części Opcje) Wybrać konfigurację rury grubościennej.

Dalej lub Wstecz

Kliknąć Dalej PM_Next.gif lub Wstecz PM_back.gif, aby ustawić konfiguracje łącznika dla innych segmentów w trasie.