Penetracja segment do segmentu

Jeżeli jest to wymagane ze względu na koszt lub problemy z przestrzenią, łączniki takie jak trójniki mogą być wyeliminowane przez zespawanie segmentów trasy w miejscach przecięcia.

W tym rozstrzelonym widoku możemy zobaczyć, że gałąź (segment trasy przecinający prostą część) jest ucięta przy użyciu profilu prostej części. Prosta część jest przecięta przy użyciu wewnętrznego profilu gałęzi. pent3.gif

Przecinanie rur grubościennych i cienkościennych

Podczas dodawania penetracji rury grubościennej oprogramowanie Routing tworzy operację wyciągnięcia wycięcia i ustawia Odsunięte od powierzchni jako Status końca. Wybierana jest zewnętrzna powierzchnia rury grubościennej, a odsunięcie jest grubością rury grubościennej.

Aby przeciąć rury grubościenne lub cienkościenne, tak by penetrowały się wzajemnie, należy:

 1. W drzewie operacji FeatureManager rozwinąć złożenie trasy FM_Icon_Piping_Assem.gif.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Trasa FM_Icon_Piping_Route.gif i wybrać Edytuj trasę.
 3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w punkcie gdzie prosta część i gałąź przecinają się (przecięcie segmentów szkicu 3D) i wybrać Penetracja.
  pent1.gif pent2.gif
  Prosta część musi być pojedynczym segmentem w szkicu 3D, ponieważ prosty odcinek jest pojedynczym segmentem materiału wyznaczania trasy. Punkt końcowy segmentu odgałęzienia musi być wspólny z segmentem dla prostej części. Nie możemy penetrować w miejscu przecięcia trzech segmentów.
  TEE_SK2.gif TEE_SK1.gif
  Prawidłowo Źle
  Wycięcia są tworzone jako operacje w kontekście podzespołu.
  Na Liście materiałów wartość podana jako długość segmentu odgałęzienia jest długością segmentu szkicu. Rzeczywista długość rury grubościennej jest mniejsza. pent4.gif
 4. Aby usunąć penetrację w segmencie trasy, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń penetrację.

Można również zastąpić penetrację rury grubościennej łącznikiem poprzez przeciągnięcie i upuszczenie łącznika w punkcie penetracji. Spowoduje to dodanie punktu podziału w segmencie trasy, który posłuży do wyrównania łącznika z segmentem trasy.