Tworzenie zespołu wyznaczania trasy z pliku schematu technologicznego P&ID

Można importować schemat P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) ze specjalnie sformatowanego pliku .xml i użyć tego pliku jako przewodnika podczas budowania złożeń trasy.

Plik musi spełniać specyfikacje formatu pliku schematu technologicznego P&ID.

Najlepszą praktyką jest importowanie schematu z pliku schematu technologicznego P&ID, aby zaprojektować trasę instalacji rurowej grubo- i cienkościennej. W przypadku użycia pliku schematu technologicznego P&ID, projekt rur grubo- i cienkościennych zgadza się z połączeniami i rozmiarami rur na schemacie a narzędzia walidacji projektu ostrzegają o wszelkich odchyłkach od schematu.

Aby utworzyć złożenie wyznaczania trasy z pliku schematu technologicznego P&ID:

 1. Otworzyć kartę Instalacja rurowa i oprzyrządowanie:
  1. Utworzyć i zapisać nowe złożenie bez zamykania go lub otworzyć istniejące złożenie.
  2. W okienku zadań wybrać kartę Instalacja rurowa i oprzyrządowanie .
 2. Zaimportować plik schematu P&ID:
  1. Na karcie Instalacja rurowa i oprzyrządowanie, kliknąć Import.
  2. W oknie dialogowym Importuj dane schematu P&ID wybrać Plik danych schematu technologicznego P&ID.
   Dane schematu technologicznego P&ID importowane są tylko ze specjalnie sformatowanego pliku .xml. Patrz P&ID format pliku.
  3. Wybrać opcje schematu metki zgodnie z wymaganiami:
   • Wybrać schemat metki.
    Lista schematów metki zawiera schematy metki utworzone w Menedżerze schematu metki.
   • Wybrać opcję Zezwalaj schematowi metki na zastąpienie danych schematu technologicznego P&ID, aby określić łączenie rozmiarów łączących przewodów rurowych grubo- i cienkościennych z danych metki w pliku schematu technologicznego P&ID, zamiast z rozmiarów rur grubo- i cienkościennych określonych w komponentach łączących.
  4. Kliknąć Importuj.
   Dane ze schematu technologicznego P&ID pojawiają się na karcie Instalacja rurowa i oprzyrządowanie.
 3. Wstawić sprzęt do złożenia wyznaczania trasy:
  1. Na karcie Instalacja rurowa i oprzyrządowanie, w części Sortuj według kliknąć Sprzęt.
   Można wprowadzić kilka pierwszych znaków nazw sprzętu w polu Wyszukaj sprzęt, aby filtrować listę.
   Sprzęt, który nie został jeszcze wstawiony jest oznaczony czerwoną flagą .
  2. Kliknąć Wstaw cały sprzęt.
   Pojawi się okno dialogowe Wstaw komponent.
  3. Przeciągnąć komponenty sprzętu z okna dialogowego do obszaru graficznego, aby umieścić je w złożeniu.
   Jeżeli w pliku schematu technologicznego P&ID nie ma wystarczających informacji dla zidentyfikowania wybranego komponentu, pojawi się okno dialogowe Wybierz komponent. W tym przypadku, należy:
   1. Wybrać komponent i konfigurację z listy.
   2. Kliknąć Otwórz i umieścić element w obszarze graficznym.
  4. Po umieszczeniu wszystkich komponentów, kliknąć .
   Prawidłowo umieszczone komponenty są wskazane za pomocą zielonej flagi .
 4. Podłączyć instalacje rurowe grubo- i cienkościenne do sprzętu i zapisać złożenie wyznaczanie trasy:
  1. Na karcie Instalacja rurowa i oprzyrządowanie, w części Sortuj według wybrać Instalacje rurowe grubościenne lub Instalacje rurowe cienkościenne.
   Można wprowadzić kilka pierwszych znaków nazw instalacji rurowej w polu Wyszukaj rury grubościenne lub Wyszukaj rury cienkościenne, aby filtrować listę.
   Instalacje rurowe grubo- i cienkościenne, które wymagają przetworzenia są oznaczone czerwoną flagą .
  2. Kliknąć Przetwórz rurę grubościenną lub Przetwórz rurę cienkościenną.
  3. Przeciągnąć komponenty sprzętu z okna dialogowego Wstaw komponent do obszaru graficznego, aby umieścić je w złożeniu.
   Jeżeli w pliku schematu technologicznego P&ID nie ma wystarczających informacji dla zidentyfikowania wybranego komponentu, pojawi się okno dialogowe Wybierz komponent. W tym przypadku, należy:
   1. Wybrać komponent i konfigurację z listy.
   2. Kliknąć Otwórz i umieścić element w obszarze graficznym.
   Może pojawić się monit o utworzenie trasy podczas umieszczania komponentów.
  4. Po umieszczeniu wszystkich komponentów, kliknąć .
   Prawidłowo umieszczone komponenty są wskazane za pomocą zielonej flagi .