Wymagania wstępne dla tras z rur grubościennych i cienkościennych

Przed utworzeniem podzespołu trasy należy sprawdzić, czy dostępne są dokumenty części i przejrzeć systemowe opcje wyznaczania trasy.

Potwierdzić dostępność następujących elementów:
  • Dokumenty części, potrzebne w złożeniu rury grubościennej lub cienkościennej. Te dokumenty części należy przechowywać w bibliotece wyznaczania trasy.
    • Części rur grubościennych lub cienkościennych
    • Łącznik (kolanka, kołnierze, złączki zwężkowe oraz inne łączniki)
    • Narzędzia wyznaczania trasy (takie jak uchwyty i wsporniki). (Opcjonalnie). Jeżeli chcemy włączyć automatyczne tworzenie trasy elastycznych rur cienkościennych, przechodzącej przez narzędzia wyznaczania trasy, należy zapoznać się z tematem Uchwyty do kabli, aby uzyskać informacje na temat tworzenia tych części.
  • Główne złożenie zawierające komponenty do połączenia (na przykład zbiorniki i pompy). Należy dodać wszelkie inne komponenty, które są niezbędne dla określenia ścieżki rury grubościennej lub cienkościennej, takie jak wsporniki oraz przeszkody, które muszą zostać ominięte. Umiejscowić unieruchomione komponenty używając wiązań, wymiarów lub relacji względem szkicu układu, a następnie zapisać złożenie. Można również utworzyć podzespół trasy w pustym złożeniu głównym.
Przy wstawianiu złącza początkowego jako komponentu podzespołu trasy lub złożenia głównego, należy zaznaczyć lub wyczyścić opcję wyznaczania trasy:
  • Automatycznie twórz trasę przy wstawieniu kołnierzy/złączy. Kiedy ta opcja jest zaznaczona, tworzony jest nowy podzespół trasy i trasa jest rozpoczynana po upuszczeniu do złożenia komponentu trasy (np. kołnierza lub łącznika rurowego). Kołnierz lub łącznik staje się komponentem nowego podzespołu trasy. Usunąć zaznaczenie, aby wstawić kołnierz lub łącznik jako komponent głównego złożenia.