Zmienianie średnicy trasy

Można zmienić średnicę i specyfikacje trasy rury grubościennej lub cienkościennej. Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Zmień trasę, gdzie można wybrać nowe konfiguracje dla wszystkich elementów (kołnierze, kolanka, rury itd.) w trasie.

Aby zmienić średnicę trasy, należy:

 1. Podczas edycji szkicu trasy, wybrać segment linii w trasie.
 2. Kliknąć Zmień średnicę trasy Tool_ChangeRouteDiameter_RoutingTools.gif (pasek narzędzi Narzędzia wyznaczania trasy) lub Narzędzia > Wyznaczanie trasy > Narzędzia wyznaczania trasy > Zmień średnicę trasy.

  Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Zmień trasę. Segment trasy zostanie podświetlony w obszarze graficznym. Łącznik najbliższy lokalizacji wybranej na segmencie trasy pojawia się w części Pierwszy łącznik i jest różowy; Drugi łącznik jest niebieski.

  rtg_change_diameter010 .gif

 3. Ustawić opcje i dokonać wyborów w menedżerze właściwości PropertyManager.
 4. Kliknąć PM_Next.gif według potrzeb, aby dokonać wyborów dla pozostałych elementów trasy.
 5. Kliknąć PM_OK.gif.
  Narzędzie Zmień średnicę trasy umożliwia zmianę średnicy dla tras, które są tworzone na bieżąco.