Prefabrykowane sekcje

Funkcja wyznaczania tras w pełni obsługuje prefabrykowane sekcje.

Prefabrykowane sekcje można tworzyć z istniejących tras z rur grubo- oraz cienkościennych. Prefabrykowane sekcje to sekcje rur grubo- i cienkościennych oraz ich połączeń, które są wytwarzane oddzielnie, a następnie łączone w końcowym złożeniu lub w procesie konstrukcyjnym. Sekcje prefabrykowane można unikalnie oznaczać według nazwy, koloru i stylu linii, przypisywać im przylegające komponenty, tworzyć ich rysunki, importować parametry trasy z plików P&ID, tworzyć listy materiałów oraz eksportować dane sekcji prefabrykowanych do formatu pliku PCF dla aplikacji ISOGEN.