Nachylenia

Nachylenie definiuje się poprzez określenie płaszczyzny grawitacji, punktu początkowego, kierunku nachylenia oraz wartości nachylenia. Nachylenie staje się właściwością segmentu trasy.

Jeśli jeden koniec trasy rury grubościennej jest nieruchomy, segmenty pionowe trasy są skracane lub wydłużane, aby dostosować się do nachylonego segmentu rury grubościennej. Jeśli drugi koniec trasy rury grubościennej nie jest nieruchomy, cała trasa rury grubościennej, w tym łączniki, są dostosowywane tak, aby możliwy był ruch w górę lub w dół.

wn2013_add_slopes3