Dodawanie łączników i komponentów do tras

Można:
  • Utworzyć połączenie pomiędzy łącznikami, na przykład:
    • Przeciągnąć kołnierze na kolanka, zawory i inne łączniki.
    • Przeciągnąć kołnierze na kolanka, zawory i inne łączniki.
  • Podzielić długość rury grubościennej przeciągając łącznik lub parę kołnierzy do rury.
  • Utworzyć linie odgałęzień w rurze grubościennej poprzez przeciągnięcie trójnika do rury.
  • Przeciągnąć do rury grubościennej całe złożenia z odpowiednimi odniesieniami. Na przykład można przeciągnąć do rury grubościennej złożenie składające się z zaworu z czterema kołnierzami.
  • Przeciągnąć kołnierz, uszczelkę i inny kołnierz do trasy, aby wprowadzić uszczelkę pomiędzy kołnierzami.