Tworzenie dostosowanej konfiguracji rury

Kiedy wiele segmentów rury ma tą samą długość, pojedyncza konfiguracja jest użyta dla wszystkich wystąpień. Możemy jednak utworzyć dostosowane konfiguracje w części rury, kiedy chcemy dodać operację do wybranego segmentu.

Na przykład dostosowana konfiguracja jest potrzebna jeżeli dodajemy otwór do jednego segmentu rury ale nie chcemy, aby otwór się pojawił na innym segmencie tej samej długości.

Aby utworzyć dostosowaną konfigurację rury, należy:

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy segment rury, z którego ma zostać utworzona dostosowana konfiguracja, i wybrać opcję Utwórz dostosowaną konfigurację rury grubościennej\rury cienkościennej.
  2. Dodać operację do wybranego segmentu.