Złączki zwężkowe

Złączka zwężkowa jest używana do zmiany średnicy rury grubościennej lub cienkościennej w wybranej lokalizacji.

Złączka zwężkowa ma dwa Punkty połączenia o różnych wartościach parametru Średnicy.

Można również użyć Kreatora komponentów wyznaczania trasy w menedżerze biblioteki Wyznaczania trasy Routing Library Manager, aby przygotować część do użycia przy wyznaczaniu trasy.

Można utworzyć dwa typy złączek zwężkowych.

Złączka zwężkowa koncentryczna

Złączki zwężkowe koncentryczne muszą mieć Punkt trasy pomiędzy Punktami połączenia.

red_con.gif

Punkt trasy umożliwia wstawienie koncentrycznej złączki zwężkowej w punkcie środkowym segmentu szkicu. (Należy użyć Podziel elementy Tool_Split_Entities_Sketch.gif na pasku narzędzi Szkic, aby wstawić punkt w środku segmentu szkicu).

Kiedy dodajemy koncentryczną złączkę zwężkową na końcu segmentu trasy, trasa jest kontynuowana poprzez złączkę i krótki segment trasy jest dodany poza złączką, aby kontynuować trasę.

Złączki zwężkowe mimośrodkowe

Mimośrodowe złączki zwężkowe nie mają Punktu trasy.

Możemy wstawiać złączki zwężkowe mimośrodkowe tylko na końcu segmentu szkicu, a nie w punkcie który wstawiliśmy na środku segmentu szkicu.

red_ecc.gif

Kiedy dodajemy złączkę zwężkową mimośrodkową do trasy, trasa kończy się złączką. Aby kontynuować trasę z drugiego końca złączki zwężkowej mimośrodowej, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy Punkt połączenia i wybrać Dodaj do trasy (aby dodać nowe elementy do bieżącego podzespołu).
  • Zamknąć szkic trasy, a następnie kliknąć Punkt połączenia i wybrać Zacznij trasę (aby utworzyć nowy podzespół zaczynający się od złączki zwężkowej mimośrodowej).

Wymagania geometryczne - Złączka zwężkowa

Poniższy element jest opcjonalny dla komponentu, który jest używany jako złączka zwężkowa mimośrodowa w SOLIDWORKS Routing.

Możemy utworzyć oś w złączce zwężkowej mimośrodowej, aby kontrolować orientację kątową złączki zwężkowej w podzespole trasy. Przy wstawianiu złączki zwężkowej oś pionowa jest wyrównywana z pierwszą linią konstrukcyjną narysowaną w szkicu 3D w punkcie wstawienia.

Nazwy szkiców i wymiarów wyznaczania trasy uwzględniają wielkość liter.

Oś:
  • Nazwana Pionowa
  • Prostopadła do trasy
Przykład:
reducer_vertical_axis.gif