Kolanka

Części kolanek można tworzyć do wykorzystania w trasie, gdzie linia zmienia swój kierunek. Ta ustrukturyzowana metoda konstruowania pozwala na automatyczne tworzenie kolanek w trakcie tworzenia trasy.

Zwykle kolanka są tworzone w miejscach spotkania rur pod kątem 45 stopni oraz prostym (90 stopni). W przypadku innych kątów zwykle wstawiane są kolanka dostosowane, które są automatycznie konwertowane z kolanek standardowych.

elbow.gif

Kolanko zawiera konfiguracje dla wielu różnych typów i rozmiarów kolanek, włącznie z różnymi kątami i promieniami zgięcia.

Wraz z oprogramowaniem dostarczone są przykładowe części kolanek. Można utworzyć własną część kolanka poprzez edytowanie przykładowego pliku lub utworzenie własnego pliku części. Patrz Lokalizacje plików Wyznaczania trasy, aby zobaczyć lokalizację przykładowych części i zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi przechowywania nowo utworzonych komponentów.

Jeżeli przy rozpoczynaniu trasy wybrana zostanie opcja Zawsze używaj kolanka w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości trasy, oprogramowanie automatycznie wstawi kolanka w miejscach zaokrągleń w szkicu 3D. Możemy również dodawać kolanka ręcznie.

Aby zidentyfikować część jako część kolanka, żeby oprogramowanie rozpoznawało ja podczas przeglądania w poszukiwaniu kolanka z menedżera właściwości PropertyManager Właściwości trasy, komponent ten musi zawierać dwa punkty połączenia oraz szkic nazwany Łuk kolanka zawierający wymiary nazwane Promień zgięcia i Kąt zgięcia.

Można również użyć Kreatora komponentów wyznaczania trasy w menedżerze biblioteki Wyznaczania trasy Routing Library Manager, aby przygotować kolanko.