Tworzenie części kolanka

Aby utworzyć prostą część kolanka, należy:

 1. Utworzyć część spełniającą wymagania geometryczne dla kolanka.
 2. Utworzyć punkt połączenia na każdym końcu gdzie rura wychodzi z kolanka. Można opcjonalnie uwzględnić parametr specyfikacji, aby można było filtrować konfiguracje kolanek.
 3. Wstawić tabelę konfiguracji, aby utworzyć konfiguracje. W wierszu nagłówka uwzględnić następujące parametry:
  Promień zgięcia@Łuk kolanka
  Kąt zgięcia@Łuk kolanka
  Średnica@Punkt połączenia1
  Średnica@Punkt połączenia2 (wartość musi być unikalna dla każdej konfiguracji)
  Specyfikacja@Punkt połączenia1 (zalecane)
  Specyfikacja@Punkt połączenia2 (zalecane)
  Zgodnie z potrzebami możemy uwzględnić dodatkowe wymiary (średnica zewnętrzna, grubość skorupy) i właściwości (numer części, koszt, wagę na jednostkę długości).
 4. Zapisać część w Bibliotece wyznaczania trasy określonej w Lokalizacje plików Wyznaczania trasy.