Wymagania geometryczne - Segment rury grubościennej

Aby komponent był używany jako Segment rury grubościennej lub Segment kanału kablowego w SOLIDWORKS Routing (Wyznaczanie trasy) wymagane są następujące elementy.

Nazwy szkiców i wymiarów wyznaczania trasy uwzględniają wielkość liter.

Szkic rury

  • Zorientowany na płaszczyźnie przedniej szkic nazwany Szkic rury
  • Dwa koncentryczne okręgi, wyśrodkowane w początku układu współrzędnych szkicu o wymiarach nazwanych:
    • Średnica wewnętrzna@Szkic rury
    • Średnica zewnętrzna@Szkic rury
Przykład:
pipesketch.gif

Wyciągnięcie

  • Operacja wyciągnięcia bazy nazwana Wyciągnięcie, wyciągnięta w kierunku dodatniej osi Z
  • Wymiar głębokości nazwany Długość@Wyciągnięcie
Przykład:
pipepart.gif

Szkic filtru

  • Szkic nazwany Szkic filtru
  • Okrąg z wymiarem nazwanym Średnica nominalna
Przykład:
filtersketch.gif