Wymagania geometryczne - Segment rury cienkościennej

Aby komponent był używany jako Segment rury cienkościennej w SOLIDWORKS Routing (Wyznaczanie trasy) wymagane są następujące elementy.

Nazwy szkiców i wymiarów wyznaczania trasy uwzględniają wielkość liter.

Szkic rury

 • Zorientowany na płaszczyźnie przedniej szkic nazwany Szkic rury
 • Dwa koncentryczne okręgi, wyśrodkowane w początku układu współrzędnych szkicu o wymiarach nazwanych:
  • Średnica wewnętrzna@Szkic rury
  • Średnica zewnętrzna@Szkic rury
 • Wewnętrzny okrąg musi być zdefiniowany jako Konstrukcyjny
Aby zapobiec błędom w operacji wyciągnięcia po ścieżce podczas tworzenia tras rur cienkościennych, grubość rury cienkościennej powinna być nie większa niż 0,25 razy średnica zewnętrzna. ((czyli średnica zewnętrzna nie może być więcej niż dwa razy większa niż średnica zewnętrzna.)
Przykład:
pipesketch.gif

Szkic ścieżki wyciągnięcia

 • W Szkicu 3D linia normalna do Szkicu rury
 • Relacja koncentryczna pomiędzy końcowym punktem linii a punktem środka okręgów
Przykład:
tube_sweep_path.gif

Funkcja

Wyciągnięcie po ścieżce :
 • Szkic rury dal Profil
 • Szkic 3D dla Ścieżka
 • Opcja Cienkie ścianki, aby ustawić grubość ścianki
Przykład:
pipepart_no_dimension.gif

Szkic filtru

 • Szkic nazwany Szkic filtru
 • Okrąg z wymiarem nazwanym Średnica nominalna@Szkic filtru
Przykład:
filtersketch.gif