Tworzenie nowej części rury grubościennej lub cienkościennej

Aby utworzyć nową część rury grubościennej lub cienkościennej, należy:

 1. Utworzyć część, która spełnia wymagania geometryczne dla rury grubościennej lub cienkościennej.
 2. Dodać do części właściwość specyficzną dla konfiguracji $WŁA@Identyfikator rury. Właściwość ta:
  • Identyfikuje część jako część rury, więc oprogramowanie rozpoznaje ją podczas przeglądania w poszukiwaniu części rury z menedżera PropertyManager Właściwości trasy.
  • Jest używana jako domyślna nazwa lokalnej kopii części rury kiedy zapiszemy złożenie.
  • Musi mieć unikatową wartość dla każdej konfiguracji.
 3. Dodać do części właściwość specyficzną dla konfiguracji $WŁA@Specyfikacja (opcjonalne). Właściwość ta może być używana z parametrem specyfikacji punktu połączenia, aby zapewnić filtrowanie konfiguracji rury i łącznika.
 4. Wstawić tabelę konfiguracji, aby utworzyć konfiguracje. W wierszu nagłówka uwzględnić następujące parametry:
  Średnica zewnętrzna@Szkic rury
  Średnica wewnętrzna@Szkic rury
  Średnica nominalna@Szkic filtru
  $WŁA@Identyfikator rury (wartość musi być unikalna dla każdej konfiguracji)
  $WŁA@Specyfikacja (zalecane)
  W razie potrzeby można uwzględnić dodatkowe parametry dla właściwości, takie jak waga na jednostkę długości, koszt i numer części.
 5. Zapisać część w Bibliotece wyznaczania trasy określonej w Lokalizacje plików Wyznaczania trasy.
Wyciągnąć część rury w dodatnim kierunku osi Z.