Inne części łączników

Części łączników są konstrukcyjnie bardziej ogólne niż rury grubościenne i można je tworzyć do stosowania w trasie.

Możemy dodawać trójniki, krzyżaki i inne wieloportowe łączniki na skrzyżowaniach szkicu 3D.

 • Łączniki o wielu rozgałęzieniach muszą mieć punkt połączenia w każdym porcie i punkt trasy na skrzyżowaniu rozgałęzień.

  Na przykład trójnik ma trzy punkty połączenia i jeden punkt trasy.

 • Kiedy wstawiamy łącznik, punkt trasy jest umieszczony wspólnie z punktem przecięcia w szkicu 3D.

Można również użyć Kreatora komponentów wyznaczania trasy w menedżerze biblioteki Wyznaczania trasy Routing Library Manager, aby przygotować część do użycia przy wyznaczaniu trasy.

Flange_with_CPoint.gif

Przecięcia

 • W szkicach 3D prosta część trójnika musi się składać z dwóch oddzielnych segmentów, a nie jednego ciągłego segmentu.
  TEE_SK1.gif TEE_SK2.gif
  Prawidłowo Źle
 • Prosta część dla krzyżaków również musi się składać z dwóch oddzielnych segmentów.
 • Liczba linii szkicu w miejscu przecięcia musi być mniejsza niż liczba portów w łączniku, który chcemy wstawić. Należy wstawić i wyrównać łącznik wedle życzenia a następnie dodać pozostałe segmenty szkicu.
 • Możemy utworzyć oś w łączniku, aby kontrolować orientację kątową łącznika w podzespole trasy. Oś ta musi być nazwana Pionowa i musi ona być prostopadła do trasy przechodzącej przez łącznik. Przy wstawianiu łącznika do podzespołu trasy oś Pionowa jest wyrównywana z pierwszą linią konstrukcyjną narysowaną w szkicu 3D w punkcie wstawienia.
Jeżeli mamy w punkcie wstawienia więcej niż jedną linię konstrukcyjną, pojawi się monit o wybranie jednej linii dla wyrównania.