Kołnierze

Kołnierz jest używany często na końcach trasy, aby połączyć rurę grubościenną lub cienkościenną do nieruchomego komponentu takiego jak pompa czy zbiornik. Kołnierze mogą być również używane do łączenia długich prostych sekcji rury.

Wraz z oprogramowaniem dostarczone są przykładowe kołnierze. Można utworzyć własną część kołnierza poprzez edytowanie pliku części przykładowego lub utworzenie własnego pliku części. Aby poznać lokalizację przykładowych części i zalecenia na temat miejsca przechowywania nowo tworzonych części, patrz temat Lokalizacje plików Wyznaczania trasy i Okno dialogowe Ustawienia.

Flange_with_CPoint.gif

Można również użyć Kreatora komponentów wyznaczania trasy w menedżerze biblioteki Wyznaczania trasy Routing Library Manager, aby przygotować część do użycia przy wyznaczaniu trasy.