Wymagane operacje w częściach wyznaczania trasy i komponentach

Jest to podsumowanie operacji, szkiców i wymiarów, których musimy użyć w komponentach złożeń tras rur cienkościennych i grubościennych.

Części rur cienkościennych i grubościennych

 • Segment rury grubościennej
 • Segment rury cienkościennej
 • Właściwość specyficzna dla konfiguracji nazwana $WŁA@Identyfikator rury (wartość musi być unikatowa dla każdej konfiguracji).
 • Właściwość specyficzna dla konfiguracji nazwana $WŁA@Specyfikacja (zalecane).
 • Tabela konfiguracji z konfiguracją dla każdego rozmiaru przewodu rurowego. W tabeli musimy uwzględnić następujące parametry:
  Średnica wewnętrzna@Szkic rury
  Średnica zewnętrzna@Szkic rury
  Średnica nominalna@Szkic filtru
  $WŁA@Identyfikator rury

  Nie należy dołączać wymiaru Długość@Wyciągnięcie w tabeli konfiguracji.

Wszystkie typy łączników

W każdej części łącznika posiadającej wiele konfiguracji dla każdego punktu połączenia jest zalecana Specyfikacja@Punkt połączenia (należy uwzględnić ją jako parametr tabeli konfiguracji).

Części kolanek

 • Wymagana geometria
 • Punkt połączenia na każdym końcu kolanka, gdzie ma zostać ucięta rura grubościenna lub cienkościenna.
 • Tabela konfiguracji z konfiguracją dla każdego rozmiaru kolanka.
  Kąt zgięcia@Łuk kolanka
  Promień zgięcia@Łuk kolanka
  Średnica@Punkt połączenian (dla każdego punktu połączenia)

Kołnierze

 • Wymagana geometria
 • Jeden Punkt połączenia.
 • Jeden Punkt trasy (opcjonalnie).

Złączki zwężkowe

 • Wymagana geometria
 • Jeden Punkt połączenia na każdym końcu.

Inne łączniki (na przykład trójniki i krzyżaki)

 • Jeden Punkt połączenia na każdym porcie.
 • Jeden Punkt trasy na skrzyżowaniu rozgałęzień.