Wymagania geometryczne - Kolanko

Aby komponent był używany jako Kolanko w SOLIDWORKS Routing (Wyznaczanie trasy) wymagane są następujące elementy.

Nazwy szkiców i wymiarów wyznaczania trasy uwzględniają wielkość liter.

Łuk kolanka

 • Szkic nazwany Łuk kolanka
 • Łuk reprezentujący linię środkową kolanka z wymiarem nazwanym:
  • Promień zgięcia@Łuk kolanka
  • Kąt zgięcia@Łuk kolanka
Przykład:
elbowarc01.gif

Trasa

 • Szkic:
  • nazwany Trasa
  • na płaszczyźnie normalnej do jednego końca łuku
 • Okrąg reprezentujący zewnętrzną średnicę kolanka z wymiarem nazwanym Średnica@Trasa
 • Wymiar pomiędzy środkiem okręgu a środkiem łuku:
  • nazwany Promienia zgięcia@Trasa
  • połączony z Promień zgięcia@Łuk kolanka
Przykład:
elbowroute01.gif

Funkcja

Wyciągnięcie po ścieżce :
 • Trasa dla Profil
 • Łuk kolanka dla Ścieżka
 • Opcja Cienkie ścianki, aby ustawić grubość ścianki
Przykład:
elbow.gif