Rysunki rur grubościennych i cienkościennych

Rysunki instalacji z rur grubościennych i cienkościennych zawierają łączniki, rury, wymiary oraz listy materiałów (LM) w widoku izometrycznym.

Tworzenie rysunku

Można utworzyć rysunki izometryczne złożeń instalacji rur grubościennych lub cienkościennych, które uwzględniają szkic wyznaczania trasy, LM oraz odnośniki.

Przed utworzeniem rysunku, należy kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard) i kliknąć Lokalizacje plików, aby wybrać domyślne ścieżki dla formatów arkusza oraz list materiałów.
  1. Z poziomu zapisanego złożenia wyznaczania trasy kliknąć Rysunek rury .
    Aby utworzyć rysunek rury cienkościennej, należy kliknąć Rysunek rury cienkościennej (pasek narzędzi rur cienkościennych).
  2. Kliknąć , aby wybrać szablon formatu arkusza.
  3. Aby uwzględnić LM, należy zaznaczyć lub Szablon LM instalacji rurowej lub Szablon LM rur cienkościennych i kliknąć , aby wybrać szablon LM.
  4. Wybrać inne opcje i kliknąć .
    Ustawienie wybrane dla opcji Długość rury można sprawdzić w notatkach i niestandardowych właściwościach trasy instalacji rurowej oraz w obszarze Lista materiałów na rysunku.

Menedżer właściwości PropertyManager Rysunek rury

Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:

Kliknąć Rysunek rury (pasek narzędzi Instalacja rurowa).

Opcje rysunku

Szablon formatu arkusza Używa wybranego szablonu dla formatu arkusza.
Szablon LM instalacji rurowej Używa wybranego szablonu dla LM.
Uwzględnij automatyczne odnośniki Kiedy opcja ta jest wybrana, w rysunku uwzględnione są automatyczne odnośniki.
Pokaż szkic trasy Kiedy opcja ta jest wybrana, w rysunku uwzględniony jest szkic.

Menedżer właściwości PropertyManager Rysunek rury

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Rysunek rury, należy kliknąć Rysunek rury (pasek narzędzi Instalacja rurowa).

Opcje rysunku

Szablon formatu arkusza Używa wybranego szablonu dla formatu arkusza.
Szablon LM instalacji rurowej Używa wybranego szablonu dla LM.
Uwzględnij automatyczne odnośniki Kiedy opcja ta jest wybrana, w rysunku uwzględnione są automatyczne odnośniki.
Pokaż szkic trasy Kiedy opcja ta jest wybrana, w rysunku uwzględniony jest szkic.