Wieszaki na rury

Wieszaki na rury są zbliżone do podpór na rury. Należy je dodać do trasy po jej ukończeniu.

Ponieważ wieszaki na rury nie są komponentami trasy (nie służą do jej prowadzenia lub kształtowania), nie są do nich wymagane punkty połączenia ani punkty trasy.

Podstawowe kroki umożliwiające dodanie wieszaków rur są następujące:
 1. Wstawić wieszaki na rury do złożenia.
 2. Związać wieszak ze szkicem trasy.
 3. Przesunąć wieszak wzdłuż trasy.
 4. Związać wieszak ze strukturą.
 5. Utworzyć otwór (operację złożenia) w strukturze.

Wymagania geometryczne - Podtrzymanie

W SOLIDWORKS Routing wymagane są następujące elementy dla komponentu używanego jako Wieszak, Podtrzymanie lub Uchwyt.

Nazwy szkiców i wymiarów wyznaczania trasy uwzględniają wielkość liter.

Oś uchwytu

Oś o nazwie Oś uchwytu służy do wyrównywania z krawędzią lub osią w złożeniu Oś uchwytu przechodzi pomiędzy dwoma punktami trasy, które definiują punkty wejścia/wyjścia.

Przykład:
Clip_ClipAxis.gif

Oś obrotu

Oś o nazwie Oś obrotu ma za zadanie ułatwiać obracanie uchwytu do żądanej orientacji

Przykład: Clip_AxisOfRotation.gif

Jeżeli chcemy, aby wieszak, podtrzymanie lub uchwyt zmieniał rozmiar kiedy zmianie ulegnie średnica trasy, potrzebne są:

Szkic filtru

 • Szkic o nazwie Szkic filtru
 • Trzy okręgi koncentryczne z wymiarami nazwanymi:
  • Średnica nominalna (nominalny rozmiar uchwytu)
  • Średnica wewnętrzna (średnica najmniejszego pęku, do jakiego przystosowany jest uchwyt)
  • Średnica zewnętrzna (średnica największego pęku, do jakiego przystosowany jest uchwyt)
Przykład:
ClipFilterData.gif

Zachodzące na siebie konfiguracje

Wstawić tabelę konfiguracji, aby utworzyć wiele konfiguracji, które uwzględniają:
 • Szkic filtru - wymiary. Średnica wewnętrzna jednego rozmiaru musi być mniejsza niż Średnica zewnętrzna kolejnego niższego rozmiaru tak, by kompletny zestaw konfiguracji pokrywał cały zakres rozmiarów od największego do najmniejszego bez przerw.
 • Inne wymiary, które są różne w zależności od rozmiaru uchwytu.
Przykład:
ClipDesignTable.gif