Obsługa łączników kolektora z nierównym połączeniem i punktów trasy

Do trasy można dodawać łączniki kolektora. Łączniki te mają kilka punktów połączenia, ale ich osie nie są wyrównane we wspólnym punkcie, w którym można dodać punkt trasy.

W poniższym przykładzie przedstawiono łącznik z wieloma punktami połączenia i punktami trasy.

Można przyciągać, przeciągać i upuszczać łączniki kolektora łączniki na środku segmentu trasy. Nacisnąć klawisz Tab, aby wyrównać i umieścić łączniki z różnymi parami wyrównanych punktów połączenia i punktów trasy.

Poniższe przykłady pokazują wyrównanie i umieszczenie łączników:

W tym podzespole punkt trasy 1 jest używany do wyrównania. Punkt połączenia 1 i punkt połączenia 2 są wyrównane do głównego segmentu trasy.
W tym przykładzie punkt trasy 2 jest używany do wyrównania, ale punkt połączenia 5 i punkt połączenia 6 są wyrównane do głównego segmentu trasy.