Łączniki złożenia

Łączniki złączenia to łączniki trasy składające się z wielu komponentów. Podobnie do innych łączników są one dostępne w bibliotece projektu i mogą być dodane do trasy wtedy, gdy to konieczne.

Jednak nie jest możliwe utworzenie łączników złożenia przy użyciu kreatora komponentów wyznaczania trasy. Łączniki złożenia nie mają punktów połączenia ani punktów trasy, lecz używają punktów połączenia złożenia i punktów trasy złożenia.

Łączniki złożenia są tworzone w taki sam sposób, co inne typy złożenia: przez utworzenie nowego pliku złożenia i połączenie komponentów lub przez edycję istniejącego złożenia dostępnego w bibliotece projektów.

Po utworzeniu łącznika złożenia należy dodać jeden punkt połączenia złożenia oraz jeden punkt trasy złożenia.
Nie jest możliwe rozpoczęcie trasy z łącznika złożenia zbudowanego z komponentów w podzespole oraz będącego elementem potomnym innego podzespołu, nawet jeśli łącznik ten ma zdefiniowane punkty połączenia złożenia i punkty trasy złożenia.