Pohyb po dráze

Vazby trajektorie v pohybových studiích

Do studií Analýza pohybu můžete vložit vazby trajektorie.

Postup omezení pohybu součásti sestavy na trajektorii:
 1. Zvolte Vložit > Vazba .
 2. Určete vazbu trajektorie pro součásti.
 3. Zvolte položku Pohybová studie a zvolte položku Analýza pohybu pro Typ studie.
 4. Vložte prvky pohybové studie dle potřeby.

  Pro vynucení pohybu musíte začlenit Motor , Sílu , nebo Gravitaci .

  Můžete definovat pohyb podél dráhy pomocí motoru vazby trajektorie.
 5. Spusťe studii.

Definování pohybu po dráze

Pro studie Pohybová analýza lze definovat motor vazby trajektorie k určení hodnot posunutí, rychlosti nebo zrychlení, když se tělo pohybuje podél trajektorie.

 1. Ze studie Pohybové analýzy klepněte na Motor .
 2. V možnosti Vazba trajektorie pod položkou Vazby ve stromu správce FeatureManager vyberte vazbu trajektorie.
 3. V části Pohyb pro možnost Funkce vyberte profil motoru.
  Pro definici profilu motoru z funkce nebo z dat klepněte na Výraz, Datové body nebo Segmenty.
 4. Vyberte možností a klepněte .
  Chcete-li obrátit směr motoru, v části Vazby/Směr klikněte na Obrátit směr .