Obrázky pohybové studie

U pohybových studií typu Motion Analysis lze výsledky získané z vypočteného pohybu vykreslit.