Přístup k pohybovým studiím a jejich pojmenování

Přístup k pohybovým studiím můžete získat ze záložky Pohybová studie v dolní části grafické plochy, kde také můžete vytvořit nové studie.

Není-li záložka Pohybová studie zobrazena, klepněte na Zobrazit > Uživatelské rozhraní > MotionManager.
Při práci s díly a sestavami můžete používat dva typy záložek:
 • Model. Tato možnost je výchozí při otevření modelu. Tato záložka slouží k úpravám modelu.
 • Pohybová studie <n>. Animace mají své vlastní záložky očíslované od 1 do <n>. Pohybová studie 1 je výchozím názvem pro první animaci. Pro novou studii neexistují žádné klíčové rámečky.

Změna názvu karty Pohybové studie

Návod na přejmenování záložky Pohybová studie:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na záložku a klikněte na Přejmenovat.
 2. Zadejte nový název.
  Kartu Model nelze přejmenovat.

Vytvoření záložky Pohybová studie

Chcete-li vytvořit záložku Pohybová studie, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klepněte na Vložit Nová pohybová studie.
 • Klikněte pravým tlačítkem na záložku Pohybová studie a poté klikněte na příkaz Vytvořit novou pohybovou studii.

Duplikování záložky Pohybová studie

Chcete-li duplikovat záložku Pohybová studie:

Klikněte pravým tlačítkem na záložku Pohybová studie a poté klikněte na Kopírovat studii.
Kopírované studie můžete používat ke spuštění řady podobných simulací.

Vytváření nebo úpravy pohybové studie pro model

Návod na vytvoření, nebo úpravy pohybové studie pro model:

Klepněte na záložku Pohybová studie v dolní části grafické plochy.
Grafická plocha se vodorovně rozdělí. V horní části se zobrazí model. Dolní část se svisle rozdělí na tři části:
 • Nahoře je panel nástrojů MotionManager.
 • Vlevo je strom MotionManager.
 • Vpravo je časová osa s klíčovými body a časový pruh.