Úvod do pohybových studií

Pohybové studie jsou grafickými simulacemi pohybu modelů sestavy. Do pohybové studie můžete také zahrnout vizuální vlastnosti, jako například osvětlení a perspektivu kamery.

Pohybové studie nemění model sestavy, ani jeho vlastnosti. Simulují a animují nařízený pohyb modelu. Pomocí vazeb SOLIDWORKS vazeb můžete při modelování pohybu omezit pohyb součástí v sestavě.

V pohybové studii můžete použít správce MotionManager, uživatelské rozhraní založené na časové ose, které nabízí následující nástroje pro pohybovou studii:

Animace (k dispozici v základním softwaru SOLIDWORKS).

Funkci Animace lze použít k animaci pohybu sestav.

  • Přidáním motorů můžete řídit pohyb jednoho nebo více dílů sestavy.
  • Pomocí klíčových bodů můžete zadat umístění součástí sestavy v různém čase. Animace používá interpolaci k určení pohybu součástí sestavy mezi klíčovými body.

Základní pohyb (k dispozici v základním softwaru SOLIDWORKS).

Nástroj Základní pohyb můžete používat k přiblížení efektů motorů, pružin, kontaktu a gravitace v sestavách. Základní pohyb zahrnuje do výpočtu pohybu i fyzikální vlastnosti. Výpočet základního pohybu je poměrně rychlý, čehož můžete využít při vytváření prezentací s animacemi, které používají fyzikální simulace.

Motion Analysis™ (nástroj dostupný v rámci doplňkového modulu SOLIDWORKS Motion ze sady SOLIDWORKS Premium)

Motion Analysis můžete použít pro přesnou simulaci a analýzu efektů prvků pohybu na sestavu (včetně sil, pružin, tlumičů a tření). Motion Analysis používá výpočetně náročné kinematické řešiče a zahrnuje ve výpočtech vlastnosti materiálu, fyzikální vlastnosti a setrvačnost. Motion Analysis můžete také využít pro vytvoření obrázků výsledků simulace pro další analýzu.

Kromě toho můžete MotionManager použít k následujícím činnostem:
  • změně náhledů,
  • zobrazení vlastností,
  • vytvoření distribuovatelných, prezentačních animací zobrazujících pohyb sestavy.