Analýza napětí pro pohyb

S doplňkovým modulem SOLIDWORKS Simulation můžete provádět analýzu napětí, koeficientu bezpečnosti nebo deformace součástí bez nastavení zatížení a mezních podmínek. Požadovaná zatížení jsou automaticky načtena z vypočítané pohybové studie.

Výsledky analýzy napětí můžete použít k zobrazení efektů pohybových zatížení na deformace a napětí pro jednu nebo více součástí. Výsledky lze vypočítat pro ojedinělé časy a časová rozmezí. Výsledky analýzy napětí nemění výsledky pohybové studie.

Chcete-li provést detailnější analýzu napětí, exportujte napětí v daném čase do SOLIDWORKS Simulation a proveďte analýzu kombinovaného pevného a flexibilního těla.