Animace

Animace slouží k vytvoření jednoduchých animací, které pomocí interpolací určují pohyb dílů v sestavách z jednoho bodu do druhého. Můžete také použít animace založené na motoru u součástí sestavy používajících Animaci.

Chcete-li používat animaci v pohybové studii, zvolte položku Animace ze seznamu typů pohybové studie ve správci MotionManager.

V animacích definovaných pomocí klíčových rámečků:
  • Posunutím časového pruhu podél časové osy definujte čas příští změny v umístění sestavy.
  • Přesuňte součásti sestavy na grafické ploše do umístění odpovídajících umístění sestavy v klíčových bodech na časovém pruhu.
V animacích definovaných použitím motorů na součásti sestavy:
  • Definujte typ motoru.
  • Zadejte způsob jakým motor ovládá sestavu.