Řešení problémů Motion Study

Obecné otázky:

Otázka: Výpočty a animace jsou na mém počítači pomalé. Existuje způsob, jakým lze vytvořit rychlou stínovanou animaci?

Odpověď: Ano. Zkuste následující:

 • Uložte animaci jako soubor .avi.
 • Vypněte možnosti Režim RealView a Stíny ve stínovaném režimu. Tyto režimy jsou velmi náročné na grafiku a zatěžují grafické karty, čímž dochází ke prodloužení doby na výpočet a přehrávání.
 • V případě nových simulací, postupujte v malých krocích. Zkuste upravit obecný model, aby fungoval bez použití některých upřesňujících prvků.
 • Pokud narazíte na problémy, zjistěte základní příčiny. Zjistěte část modelu, která obsahuje problém, potlačením ostatních entit pohybu.
 • Snažte se vytvořit rovnováhu mezi počtem zachycených rámečků a dobou potřebnou k výpočtu animace. Čím více rámečků, tím lépe, ale doba výpočtu se prodlouží. 100-200 rámečků má nepatrný ztracený výkon na většině počítačích.

Motion Analysis - Konkrétní otázky o COSMOSMotion:

Otázka: Vypočítané reakční síly v kloubech nejsou správné. Co dělám špatně?

Odpověď: Zkontrolujte, zda jste zadali správně jednotky a hodnoty v pohybové studii. Zkontrolujte, zda jste správně nastavili hustotu každé součásti. Zkontrolujte také, zda model neobsahuje nadbytečné vazby.

Návod na kontrolu hustoty součásti:

 1. Klepněte pravým tlačítkem na součást a vyberte Otevřít díl .
 2. Klepněte na Nástroje > Vyhodnotit > Fyzikální vlastnosti při zobrazení součásti (ne sestavy).

Nesprávné nastavení jednotek, nebo hustoty může významně ovlivnit reakční síly.

Otázka: Jakým způsobem mám vytvořit graf výsledků?

Odpověď: K vytvoření grafu/obrázku použijte Motion Analysis. Chcete-li exportovat data do externího programu, klepněte pravým tlačítkem myši na pozadí obrázku a vyberte Exportovat CSV.

 • Pokud pracujete se spojeními, odstraněním nadbytečností zlepšete přesnost výsledků síly.
 • Mějte přibližnou představu o očekávané animaci a výsledcích. To pomůže při ověřování výsledků simulace pro návrh.
 • Pokud simulace obsahuje menší časové události, jako například kolize, spusťte simulace několikrát s různými nastaveními, abyste mohli ověřit řešení. Použijte malé časové kroky, abyste mohli zachytit pohyb.
 • Uložte historii vašich návrhů. Vytvořte různé záložky studie a používejte intuitivní názvy. Pokud dojde k potížím, můžete vždy vyhledat dřívější návrh.
 • Pokud zrušíte výběr možnosti Animovat během simulace ve správci PropertyManager nástroje Vlastnosti pohybové studie, můžete používat rychlejší zachytávání rámečků.
 • Pro pohybové studie, které zahrnují 3D kontakt, zkuste upravit elastické vlastnosti, pokud vaše simulace nefunguje podle očekávání.