Pevné skupiny

Můžete snížit dobu simulace Pohybové analýzy pomocí výběru součástí a jejich seskupení do pevné skupiny.

Součásti pevné skupiny se chovají při výpočtu pohybu jako jednotlivé součásti:
  • Pohyb mezi součástmi ve skupině se ignoruje.
  • Vazby mezi součástmi ve skupině se ignorují.
  • Všechny součásti skupiny přispívají k hmotě a momentu setrvačnosti pevné skupiny.
Do nebo z pevných skupin můžete přetahovat součásti, složky nebo podsestavy.
Samostatné součásti pevné podsestavy nelze přetahovat do pevné skupiny.
Pokud pevná skupina obsahuje jednu fixní součást, je považována za fixní pro výpočty pohybu.
Když přidáte součásti obsahující vazby, budou vazby uvedeny ve stromu MotionManageru pod položkou pevná skupina.

Přidání obsahu složky do nové pevné skupiny

Chcete-li přidat obsah složky ve stromu FeatureManager do nové pevné skupiny, postupujte takto:

Klepněte na složku pravým tlačítkem a vyberte položku Přesunout obsah do nové pevné skupiny.
Organizací součástí do složek před vytvořením pevných skupin usnadňuje následnou správu pevných skupin. Odstraníte-li pevnou skupinu, která obsahuje složku, obsah této složky se vrátí zpět do původní složky.

Přidání komponentů do nové pevné skupiny

Pro přidání součásti nebo podsestavy do pevné skupiny:

Klepněte pravým tlačítkem myši na součást nebo podsestavu ve stromu MotionManager a klepněte na Přidat do nové pevné skupiny.
Aby jste mohli přidat součásti z pevné podsestavy do nové pevné skupiny, musíte přidat podsestavu do nové pevné skupiny.

Přidání součástí do stávajících pevných skupin

Chcete-li přidat součásti nebo podsestavy do existující pevné skupiny, postupujte takto:

Přetáhněte součásti nebo podsestavy do pevné skupiny nebo do kterékoli součásti pevné skupiny.
Chcete-li přidat součásti z pevné podskupiny do stávající pevné skupiny, přetáhněte pevnou podskupinu do skupiny.

Odstranění součástí z pevných skupin

Jestliže z pevné skupiny odstraníte součásti, tyto součásti se navrátí zpět na své původní umístění ve stromu správce MotionManager.

Chcete-li odebrat prvky z pevné skupiny, postupujte takto:

Přetáhněte součásti nebo podsestavy:
  • Do jejich původního umístění ve stromu správce MotionManager
  • Na uzel vazby nebo na libovolný prvek pohybu na nejvyšší úrovni ve stromu správce MotionManager
  • Na sestavu nebo na součást či podsestavu na nejvyšší úrovni ve stromu správce MotionManager
Z pružných podsestav lze součásti přetáhnout pouze do původní pružné podsestavy nebo do sestavy na nejvyšší úrovni.
Všechny součásti lze z pevné skupiny odstranit, aniž by bylo nezbytné skupinu odstranit ze stromu správce MotionManager.

Odstranění pevných skupin

Chcete-li odstranit pevnou skupinu:

Klepněte pravým tlačítkem myši na pevnou skupinu a klepněte na Odstranit.
Jestliže odstraníte pevnou skupinu, její součásti se navrátí zpět na své původní umístění ve stromu správce MotionManager.