Přehled Motion Analysis

Pohybovou analýzu (aplikace dostupná v rámci doplňkového modulu SOLIDWORKS Motion ze sady SOLIDWORKS Premium) lze použít k přesným simulacím a analýzám pohybu sestavy, do kterých můžete zahrnout účinky prvků Motion Study (včetně sil, pružin, tlumičů a tření).

Studie Motion Analysis kombinuje prvky pohybové studie a vazeb ve výpočtech pohybu. Do výpočtů kinematického řešiče SOLIDWORKS Motion jsou zahrnuta také omezení pohybu, vlastnosti materiálu, fyzikální vlastnosti a kontakty součástí.

Studie Pohybové analýzy také vypočítá zatížení, které lze použít pro definici případů zatížení pro strukturální analýzy.

Chcete-li použít řešič SOLIDWORKS Motion v pohybové studii, vyberte Pohybové analýzy ze seznamu typů pohybových studií ve správci MotionManager.