Přehled nástroje Základní pohyb

Nástroj Základní pohyb můžete používat k přiblížení efektů motorů, pružin, kolizí a gravitace v sestavách. Základní pohyb zahrnuje do výpočtu pohybu i fyzikální vlastnosti. Výpočet základního pohybu je poměrně rychlý, čehož můžete využít při vytváření prezentací s animacemi, které používají fyzikální simulace.

Návod na vytvoření simulace pomocí výpočtů Základního pohybu:

 1. Vyberte Základní pohyb ze seznamu Typ studie ve správci MotionManager.
  Mezi dostupné typy studie patří:
  • Animace
  • Základní pohyb
  • Analýza pohybu
 2. Na panelu nástrojů správce MotionManager vyberte nástroje, abyste mohli zahrnout prvky simulace.
 3. Klepnutím na Spočítat (panel nástrojů MotionManager) vypočítejte simulaci.
 4. Kliknutím na Hrát od začátku (panel nástrojů MotionManager) přehrajete simulaci od začátku.
 • Kontakt mezi součástmi je ignorován, pokud jste neurčili kontakt trojrozměrného objemového těla. Pokud neurčíte kontakt, součásti budou v animaci sami sebou procházet.
 • Při nahrávání simulace se součásti s kontextovými odkazy mohou posouvat, pokud plně neurčíte jejich polohu.